Од саемот по повод нова година 2007/2008 год.

Изработки на учениците

Битола