Битола

Пред карајот на 2008 година, во нашето училиште беше одржана приреба во која учество зедоа нашите ученици, со своите настапи