Секоја година на 9 –ти мај, нашето училиште донстоинствено го слави својот патрон празник

Битола